ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 099517420
Δ.Ο.Υ.: Γ’ Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εμπόριο
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-525.773
ΦΑΞ: 2610-580.351
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γεννηματά 143 - Σαραβάλι Πατρών
Τ.Κ.: 26500
MAIL: tsoulosae@hotmail.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 035143816000